Musiikki kulttuurina

€25.00
In stock
SKU
978-952-99945-1-9
Musiikki kulttuurina
Toim. Pirkko Moisala & Elina Seye
Suomen Etnomusikologinen Seura
Suomen Etnomusikologisen Seuran julkaisuja 21
Sastamala 2013, 358 s.
Musiikki soi erin tavoin eri kulttuureissa. Äänille ja musiikille annetaan erilaisia merkityksiä eri yhteyksissä. Ne myös vaikuttavat monin tavoin ja tuottavat aina uusia merkityksiä. Etnomusikologia on tieteenala, joka tutkii musiikkia kulttuurina ja kulttuurissa. Sitä kiinnostaa musiikki sosiaalisena toimintana. Tämän kirjan artikkelit on jaettu kolmeen osaan, joista ensimmäinen keskittyy etnografisen tutkimuksen ja kenttätyön teemoihin. Toinen osa laajentaa näkökulmaa näistä ydinkysymyksistä muihin teoreettisiin lähtökohtiin ja tutkimusmenetelmiin. Kirjan kolmas osa painottaa erilaisia tutkimuskohteita ja tapoja lähestyä niitä.
More Information
ISBN 978-952-99945-1-9
ISSN 0785-2746
Publisher Suomen Etnomusikologinen Seura
Series Suomen Etnomusikologisen Seuran julkaisuja
Published (year) 2013
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish, swedish
Disciplines Cultural Studies, Music
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies