Moral, evolution och samhälle

€24.00
In stock
SKU
978-951-583-526-0
Moral, evolution och samhälle. Edvard Westermarck och hans närmaste krets
Red. Otto Pipatti och Petteri Pietikäinen
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 856
Tallinn 2021, 277 s.
Sociologen, antropologen och moralfilosofen Edvard Westermarck (1862–1939) hade stort inflytande över samhällsvetenskaperna framför allt i Finland men också internationellt fram till andra världskriget. På senare år har den Westermarckska evolutionismen fått ny aktualitet inom den internationella samhälls- och beteendevetenskapliga forskningen.

Författarna till antologin ringar in den närmaste kretsen kring Edvard Westermarck, inklusive släktkretsen, med fokus på både dess vetenskapliga och dess samhälleliga verksamhet. De studerar den s.k. Westermarckska skolan ur ett brett idéhistoriskt perspektiv och visar på kopplingar mellan kretsens tänkande och samtida ideologiska strömningar, såsom liberalism, nationalism och sekularism.
More Information
ISBN 978-951-583-526-0
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2021
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines History, History of Society
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies