Moniulotteinen etnografia

€10.00
In stock
SKU
978-951-96345-9-3
Moniulotteinen etnografia
Toim. Pilvi Hämeenaho & Eerika Koskinen-Koivisto
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos
Ethnos-toimite 17
Tallinna 2014, 393 s.
Etnografinen tutkimus tuottaa tietoa ja tulkintoja yhteisöistä ja kulttuureista. Tieto rakentuu kiinteässä suhteessa tutkimuksen kohteena oleviin ihmisiin ja yhteisöihin: tutkimusaineistot kerätään kenttätyön menetelmin heidän paristaan ja heidän kanssaan. Aineiston hankinnan lisäksi etnografiaan sisältyy myös tulkintojen teon ja kirjoittamisen prosessi. Etnografia on perinteisesti ollut antropologialle ja sen lähitieteille kuten kansatieteelle ja etnologialle ominainen tutkimusmenetelmä. Sittemmin etnografiset menetelmät ovat monipuolistuneet ja yleistyneet myös muilla tieteenaloilla. Artikkelikokoelmassa esitellään etnografista tutkimusta 2010-luvulla, selvitetään millaista tietoa etnografia tuottaa ja tarkastellaan tutkijan paikkaa ja vastuuta etnografisessa tutkimusprosessissa.
More Information
ISBN 978-951-96345-9-3
ISSN 0357-511X
Publisher Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos
Series Ethnos-toimite
Published (year) 2014
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Anthropology, Ethnology
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies