Mitt språk är ej i orden

€35.00
In stock
SKU
978-951-583-423-2
Hertzberg, Fredrik
Mitt språk är ej i orden. Gunnar Björlings liv och verk
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 820
Helsingfors 2018, 560 s.
Numera betraktas Gunnar Björling (1887–1960) som en av de främsta litterära modernisterna, men under sin livstid fick han kämpa för att nå uppskattning och förståelse. Redan före sin debut 1922 var han förebild för flera yngre författare och från 1930-talet utvidgades kretsen till författare och konstnärer från hela Norden. Boken är den första biografin om Björling, och bygger på omfattande forskning i arkiv i Finland och Sverige samt intervjuer med personer som kände honom. Björlings personlighet belyses mångsidigt: som ung socialist, aktivist, auskultant, filosof, profet, mystiker, modernist, växelryttare, mentor, recitatör och erotiker. För första gången behandlas hans homosexualitet och förälskelser, som i ljuset av tidigare okänt material antar nya, fastare konturer.

Fredrik Hertzberg, född i Helsingfors 1966, är litteraturvetare och kritiker. Hertzberg disputerade i engelska vid State University of New York at Buffalo 2001 och i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi 2003. Ämnet för båda doktorsavhandlingarna är estetisk och social materialitet i förhållande till översättning av poesi, med särskild hänsyn till Gunnar Björling.
More Information
ISBN 978-951-583-423-2
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Sarja Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2018
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Biography, Biographical Research, Fiction, Linguistics, Literary Research
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies