Minnen af en Resa från Åbo till Tavastland Junii och Julii Månader År 1811

€24.00
In stock
SKU
978-951-583-132-3
Ehrström, Eric Gustaf
Minnen af en Resa från Åbo till Tavastland Junii och Julii Månader År 1811
Kommentarer och personregister Nora Ervalahti, Rainer Knapas & Johanna Wassholm
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 688
Tavastehus 2007, 180 s.
Eric Gustaf Ehrström (1792–1835) var skriftställare och prästman, slutligen kyrkoherde i S:ta Katarina svenska församling i S:t Petersburg. Han var en av de tidigaste talesmännen för finskan som nationalspråk, men hade också studerat ryska språket och litteraturen som stipendiat i Moskva. Som student var han informator hos lagmannen F.W. Krogius i Åbo och 1811 följde han med på familjens sommarresa till Hauho i Tavastland. Ehrströms resedagbok ger levande beskrivningar av naturen, folket och ståndspersonernas liv – en resande student upptäcker här sitt finska fädernesland.
More Information
ISBN 978-951-583-132-3
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Sarja Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2007
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Biographical Research
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies