Minnen af en Resa från Åbo till Tavastland Junii och Julii Månader År 1811

€15.00
In stock
SKU
978-951-583-132-3
Ehrström, Eric Gustaf
Minnen af en Resa från Åbo till Tavastland Junii och Julii Månader År 1811
Kommentarer och personregister Nora Ervalahti, Rainer Knapas & Johanna Wassholm
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 688
Tavastehus 2007, 180 s.
Eric Gustaf Ehrström (1792–1835) var skriftställare och prästman, slutligen kyrkoherde i S:ta Katarina svenska församling i S:t Petersburg. Han var en av de tidigaste talesmännen för finskan som nationalspråk, men hade också studerat ryska språket och litteraturen som stipendiat i Moskva. Som student var han informator hos lagmannen F.W. Krogius i Åbo och 1811 följde han med på familjens sommarresa till Hauho i Tavastland. Ehrströms resedagbok ger levande beskrivningar av naturen, folket och ståndspersonernas liv – en resande student upptäcker här sitt finska fädernesland.
More Information
ISBN 978-951-583-132-3
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2007
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Biographical Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies