Meteorologinen mittalaitetekniikka

€12.00
In stock
SKU
978-952-5822-04-5
Rinne, Janne & Haapanala, Sami
Meteorologinen mittalaitetekniikka
Aerosolitutkimusseura
Report Series in Aerosol Science, Part B 9
Helsinki 2009, 102 s.
Kojemeteorologian kurssin tarkoituksena on oppia ymmärtämään mittalaitteiden staattisia ja dynaamisia ominaisuuksia kuvaavat parametrit sekä oppia ymmärtämään meteorologisten mittalaitteiden fysiikkaa. Mittalaitteiden perusfysiikka tulee hyvin esille yksinkertaisten perusmittareiden kuten nestelämpömittarin tai elohopeailmapuntarin avulla. Sen takia niitä on käsitelty melko perusteellisesti ja käytetty esimerkkeinä mittalaitteiden ominaisuuksia esiteltäessä. Samat perusperiaatteet ovat kuitenkin sovellettavissa myös moderneihin elektronisiin mittalaitteisiin.
More Information
ISBN 978-952-5822-04-5
ISSN 1456-226X
Publisher Aerosolitutkimusseura
Series Report Series in Aerosol Science, Part B
Published (year) 2009
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Physics
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies