Mellan majoriteter och minoriteter

€38.00
In stock
SKU
951-583-133-4
Mellan majoriteter och minoriteter. Om migration, makt och mening. Svenskt i Finland – Finskt i Sverige II
Red. Marianne Junila & Charles Westin
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 682:2
Borgå 2006, 528 s.
I bokens första del behandlas den omfattande emigrationen från Finland till Sverige efter andra världskriget. Denna migration har många helt unika drag just på grund av ländernas gemensamma historia men faller samtidigt in i ett större mönster av arbetskraftsmigration. Bokens andra del handlar om förhållandet mellan svenskt och finskt både i Sverige och Finland, med tyngdpunkten på maktrelationerna mellan de båda språkgrupperna i respektive länder. Den avslutande delen behandlar språkgruppernas identitet, föreställningar om sig själva och varandra, stereotyper och erfarenheter av att tillhöra en språklig minoritet.
More Information
ISBN 951-583-133-4
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2006
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Minorities
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies