Media historiassa

€10.00
In stock
SKU
978-952-99637-9-9
Media historiassa
Toim. Erkka Railo & Paavo Oinonen
Turun Historiallinen Yhdistys
Historia mirabilis 9
Turku 2012, 219 s.
Kirjassa kahdeksan median ja historian tutkijaa analysoi, millä tavoin menneisyyden mediaa voi tutkia historiallisesti. Teos tarkastelee erityisesti sanoma- ja aikakauslehtien sekä radio- ja televisio-ohjelmien hyödyntämistä median historian tutkimuksessa. Teoksen artikkelit liikkuvat median ja historian tutkimuksen rajapinnalla. Kirjoituksia yhdistää tavoite osoittaa, mihin asioihin historiantutkijoiden tulisi kiinnittää huomiota, kun he käyttävät lähteenä tai tutkimuskohteena tiedotusvälineitä. Teos soveltuu myös mediatutkijoille, jotka haluavat analysoida tutkimuskohdettaan historiallisesti.
More Information
ISBN 978-952-99637-9-9
ISSN 1795-0759
Publisher Turun Historiallinen Yhdistys
Series Historia mirabilis
Published (year) 2012
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines History, Media and Communication studies
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies