Med bildningens kraft

€38.00
In stock
SKU
978-951-583-442-3
Savolainen, Raimo
Med bildningens kraft. J. V. Snellmans liv
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 827
Tallinn 2019, 727 s.
Under sitt liv uppträdde Snellman i många roller, som studentpolitiker, erkänd europeisk filosof och resenär i Europa, skolrektor, journalist, professor, senator och lantdagsman och dessutom som make och familjefar. Snellman arbetade för den finska nationens ställning och framhävde bildning som en förutsättning för nationens utveckling.

Med bildningens kraft är en kronologisk framställning av Snellmans liv och verksamhet fram till 1860-talet. Fokus ligger på Snellmans egen bildningsprocess: hur han genom sina egna erfarenheter och sin övertygelse utvecklade ett kritiskt och självständigt tänkande och blev en aktiv opinionsbildare i samhället.

Boken är en förkortning av det finska originalet Sivistyksen voimalla. J.V. Snellmanin elämä (Edita Publishing Oy 2006).
More Information
ISBN 978-951-583-442-3
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Sarja Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2019
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Biography, Biographical Research, History
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies