Matkaopas lapsuuden historian tutkimukseen

€32.00
In stock
SKU
978-951-858-590-2
Matkaopas lapsuuden historian tutkimukseen. Monitieteisiä näkökulmia ja menetelmiä
Toim. Kaisa Vehkalahti, Essi Jouhki, Sanna Lipkin, Johanna Sitomaniemi-San ja Tiina Kuokkanen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Historiallisia tutkimuksia 288
Turenki 2022, 511 s.
Matkaopas lapsuuden historian tutkimukseen toimii oppaana menneisyyden lapsuuden moniääniseen maailmaan, sen aineistoihin, menetelmiin sekä tutkimustraditioihin. Menneisyyden lapsia ja lapsuutta käsittelevää tutkimusta tehdään useilla tieteenaloilla, ja käytetyt käsitteet ja menetelmät vaihtelevat. Teos johdattaa monitieteiseen ja alati kehittyvään tutkimuskenttään sekä sen menetelmällisiin erityispiirteisiin. Samalla se pohtii, miten lapsuuden historian keskeiset lähestymistavat ja kysymyksenasettelut ovat muotoutuneet ja millaisia vaiheita alan historiassa voidaan nähdä.

Teoksen luvut kiinnittyvät muun muassa arkeologiaan, etnologiaan, kasvatustieteisiin, kirjallisuudentutkimukseen, historiantutkimukseen sekä yhteiskuntatieteisiin. Kaikkia kirjoittajia yhdistää kiinnostus lapsuuden monipolviseen historiaan ja sen tulkinnan mahdollisuuksiin.
More Information
ISBN 978-951-858-590-2
ISSN 0073-2559
Publisher Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Sarja Historiallisia tutkimuksia
Published (year) 2022
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies