Maktens mosaik

€34.00
In stock
Only 1 left
SKU
978-951-583-172-9
Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild i det svenska riket
Red. Max Engman & Nils Erik Villstrand
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 715
Borgå 2008, 498 s.
Maktens mosaik är en antologi om det svenska riket under perioden 1500–1800. Historiker från Sverige och Finland lyfter fram det som band samman det svenska riket och sådant som verkade splittrande. Flera uppsatser belyser förhållanden och processer i de två nya politiska enheter som bildades 1809, med betoning på den östra riksdelen. Boken diskuterar de olika statstyperna konglomeratstat, enhetsstat och nationalstat samt hur integrering och unifiering tog sig uttryck inom dessa.
More Information
ISBN 978-951-583-172-9
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2008
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies