Liikettä rajapinnoilla

€30.00
In stock
SKU
978-952-68509-4-8
Liikettä rajapinnoilla. Keskusteluja etnologian osallistavuudesta = Rörelser och gränsytor – Etnologiska diskussioner om samverkan
Toim. Hannaleena Hieta, Karri Kiiskinen, Maija Mäki, Päivi Roivainen ja Ann-Helen Sund
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos
Ethnos-toimite 21
Turku 2019, 398 s.
Miten osallistumista, osallistamista ja soveltamista harjoitetaan tutkimuksessa? Entä käytännön museo- ja muussa kulttuuriperintötyössä? Tämä kaksiosainen artikkelikokoelma käsittelee osallistamisen muotoja tutkimuksen ja kulttuuriperinnön prosessissa ja osoittaa vuorovaikutukseen, osallistumiseen ja osallistamiseen liittyvien tapojen laajuuden ja moninaisuuden. Teoksessa käsitellään erilaisissa tiedon tuottamisen prosesseissa syntyviä mahdollisuuksia ja haasteita konkreettisten esimerkkien avulla. Keskiössä ovat ihmisten, ympäristöjen, eläinten, kasvien ja esineiden väliset suhteet sekä rajapinnat.

Tämä kirja on tarkoitettu oppaaksi soveltavaan, osallistuvaan ja osallistavaan kansatieteelliseen tutkimukseen. Se sopii niin kansatieteen tutkijoille, museoammattilaisille, alan opiskelijoille kuin tieteen soveltamisesta yleisesti Kiinnostuneille lukijoille.

Vad innebär samverkan, delaktighet och tillämpning i etnologisk forskning? Och i praktiskt musei- och kulturarvsarbete? Denna tvådelade antologi behandlar olika samverkansformer inom dels forskning, dels kulturarvsprocesser, och visar på bredd och mångfald i sätt att samverka, engagera, delta och delaktiggöra. Genom konkreta exempel diskuteras de möjligheter och utmaningar som kan uppstå i olika kunskapsprocesser. I centrum står relationer och gränsytor mellan människor, omgivning, djur, växter och föremål.

Antologin är tänkt som en guide till tillämpad, deltagande och delaktiggörande etnologisk forskning och riktar sig till forskare, museitjänstemän, studerande och till läsare som intresserar sig för frågor om vetenskap och samverkan.
More Information
ISBN 978-952-68509-4-8
ISSN 0357-511X
Publisher Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos
Series Ethnos-toimite
Published (year) 2019
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish, swedish
Disciplines Ethnology
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies