Laulajan sprezzatura

€30.00
In stock
SKU
978-951-98479-7-9
Järviö, Päivi
Laulajan sprezzatura. Fenomenologinen tutkimus italialaisen varhaisbarokin musiikin laulaen puhumisesta
Suomen musiikkitieteellinen seura
Acta Musicologica Fennica 29
Tampere 2011, 359 s.
Tutkimuksen kohteena on italialaisen varhaisbarokin laulaen puhumisen (recitar cantando) tai resitatiivien laulamisen kokemus, jota lähestytään autoetnografisen, tutkijan omaan, yksittäiseen laulajan ja pedagogin kokemukseen perustuvan tutkimisen ja kirjoittamisen kautta. Tarkastelun keskiössä on Claudio Monteverdin Orfeo-oopperan (1607) Messaggieran lyhyehkö osuus ja erityisesti Messaggieran kuvaus Euridicen kuolemaan johtaneista tapahtumista. Tutkimus rakentuu italialaisen varhaisbarokin musiikin ja sen esittämisen käytännön tarkasteluille, joiden lähtökohtina ovat laulajaa ympäröivä, jaettavissa oleva musiikillinen todellisuus ja laulamisen kehollistunut kokemus.
More Information
ISBN 978-951-98479-7-9
ISSN 0587-2448
Publisher Suomen musiikkitieteellinen seura - Musikvetenskapliga sällskapet i Finland
Series Acta Musicologica Fennica
Published (year) 2011
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Music
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies