Lasten arjen ainekset

€28.00
In stock
SKU
978-952-5169-90-4
Paju, Elina
Lasten arjen ainekset. Etnografinen tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja toimijuudesta päiväkodissa
Tutkijaliitto
Episteme
Tampere 2013, 228 s.
Kirjassa tarkastellaan päiväkodin pieniä arkisia asioita, jotka muokkaavat lasten kokemusta itsestään ja suhteestaan muihin ihmisiin. Tilat ja niiden sisustus jakavat ihmisiä eri paikkoihin päiväkodissa ja mahdollistavat tai estävät siten yhteisen toiminnan muodostumista. Fyysisillä liikkeillään lapset rakentavat keskinäistä vuorovaikutustaan aikuisten huomaamattomissa. Liikkumisellaan lapset myös kantavat aikuisvetoista toimintaa eteenpäin. Kirja haastaa pohtimaan toiminnan, ruumiillisuuden ja aineellisen ympäristön suhdetta laajemminkin. Se avaa erityisesti toimijakäsitettä. Toimijuus näyttäytyy siinä tilanteisena ja sidoksellisena, useita ihmisiä ja ei-inhimillisiä aineksia sisältävänä.
More Information
ISBN 978-952-5169-90-4
Publisher Tutkijaliitto ry
Series Episteme
Published (year) 2013
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Ethnology
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies