Läpi kriisien

€30.00
In stock
SKU
978-952-372-045-9
Läpi kriisien. Nuorisobarometri 2022
Toim. Antti Kivijärvi
Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 243
s.l. 2023, 212 s.
Monet yhteiskunnalliset kriisit, elämänkulkuihin liittyvät epävarmuudet ja tulevaisuuden ennakoimattomuus ovat kuormittaneet erityisesti nuorten arkea. Ankarimmat korona-ajan rajoitukset kohdentuivat nuorten opiskeluun ja vapaa-ajan ryhmätoimintaan. Työmarkkinoiden yhä nopeammat muutokset tekevät elämänkuluista vaikeammin ennakoitavia. Ekokriisi ja nykyisten elämäntapojen kyseenalaistuminen koskettavat ennen kaikkea tämän päivän nuorten ikäluokkien tulevaisuutta.

Vuoden 2022 Nuorisobarometrissa tarkastellaan nuorten resilienssiä epävarmuuksien ajassa – kykyä kestää vastoinkäymisiä ja palautua niistä. Barometrissa etsitään vastauksia muiden muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten nuoret arvioivat resilienssiään? Minkälaisia vastoinkäymisiä nuoret ovat kohdanneet ja minkälaiset asiat ovat auttaneet ylittämään ne? Miten koronavuosien rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet nuorten arkeen, hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin tai institutionaaliseen luottamukseen?

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien toteutettu 15–29-vuotiaiden, Suomessa asuvien nuorten arvoja, asenteita ja näkemyksiä luotaava tutkimussarja. Vuoden 2022 barometri perustuu 1864 nuoren puhelinhaastatteluun.
More Information
ISBN 978-952-372-045-9
ISSN 1799-9219
Publisher Nuorisotutkimusseura
Series Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja
Published (year) 2023
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Youth Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies