kyrkolag i samklang med tidens verkliga behov

€20.00
In stock
SKU
978-952-5031-40-9
Björkstrand, Gustav
En kyrkolag i samklang med tidens verkliga behov. Den av ärkebiskop Jacob Tengström ledda kyrkolagskommitténs försök att utforma en ny kyrkolag för Finland i komparativt perspektiv
Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska kyrkohistoriska samfundet
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 201
Vaajakoski 2007, 258 s.
Professor Gustav Björkstrand gav år 1998 ut en källkritisk utgåva av ärkebiskop Jacob Tengströms kyrkolagsförslag åren 1825 och 1829. Tengströms målmedvetna arbete med att skapa en ny kyrkolag, kyrkohandbok, katekes och psalmbok syftade till att skapa en ny luthersk kyrkoprovins av storfurstendömet Finland. Avhandlingen är intressant inte bara för företrädare för kyrkohistoria och praktisk teologi utan också genom sin komparativa karaktär för alla som är intresserade av detta tidsskede inte bara i Finlands utan också i Östersjöregionens historia.
More Information
ISBN 978-952-5031-40-9
ISSN 0356-0759
Publisher Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska kyrkohistoriska samfundet
Series Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia
Published (year) 2007
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Church History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies