Kuluttava nuoruus

€24.00
In stock
SKU
952-5464-23-7
Kuluttava nuoruus. Nuorten elinolot -vuosikirja
Toim. Minna Autio & Petri Paju
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisoasiain neuvottelukunta. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, STAKES
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 62. Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, julkaisuja 32
Helsinki 2005, 163 s.
Kuluttava nuoruus tarkastelee nuorten taloudellista tilannetta, elintapoja ja kulutuskultttuureja tilastojen, kuuden tieteellisen artikkelin sekä seitsemän asiantuntijapuheenvuoron voimin. Nuorta kuluttajaa lähestytään määrällisten, kuten tilasto- ja kyselyaineistojen sekä laadullisten, kuten kirjoitus- ja haastatteluaineistojen kautta. Teoksessa käsitellään vihreää kulutusta, velkaongelmia, talouden hallintaa, brändejä, kulttuurin kulutusta sekä sukupuolikäyttäytymisen “riskien maantiedettä”.
More Information
ISBN 952-5464-23-7
ISSN 1458-4220
Publisher Nuorisotutkimusseura
Series Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja
Published (year) 2005
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Youth Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies