Kulttuuriperinnön muuttuvat merkitykset

€30.00
In stock
SKU
978-952-5533-25-5
Kulttuuriperinnön muuttuvat merkitykset. Heikki Hangan juhlakirja
Toim. Hanna Pirinen, Tuuli Lähdesmäki ja Annika Waenerberg
Taidehistorian seura - Föreningen för konsthistoria
Taidehistoriallisia tutkimuksia - Konsthistoriska studier 52
Vantaa 2020, 204 s.
Kulttuuriperinnön muuttuvat merkitykset on moniääninen puheenvuoro taiteen ja visuaalisen kulttuurin, kirkon ja vallan ja pyhän ja maallisen kytkennöistä. Kokoomateoksen 12 artikkelia liikkuvat laajasti kulttuuriperinnön kysymyksissä niin itäisen kuin läntisen kirkollisen kulttuurin alueella, kristillisen ikonografian konteksteissa kuin myös laajemmin kirkollisen, uskonnollisen ja hengellisen kulttuuriympäristön merkitysten muodostumisen piirissä. Kirjoittajien tulokulmina kulttuuriperintöön toimivat sekä fyysiset paikat ja materiaaliset esineet että perintöön kytkeytyvät aatteet, ideologiat ja henkinen ja poliittinen ilmapiiri.

Teoksessa kulttuuriperintöä tarkastellaan erilaisten tutkimusmenetelmien avulla sekä konkreettisina ympäristöinä ja niiden muutoksina että muuttuvina asenneympäristöinä. Tutkimuskohteiden aikajänne ulottuu 1700-luvulta nykypäivään.

Teoksen artikkeleissa risteää taidehistorian tutkimuksen lisäksi visuaalisen kulttuurin, teologian, uskontoantropologian, museologian, kulttuuripolitiikan, kulttuuriympäristön ja perinteentutkimuksen näkökulmia. Artikkelit antavat lukijalle monipuolisen katsauksen taiteen ja kulttuurin tutkijan monisyiseen tehtäväkenttään kirkollisen, uskonnollisen ja hengellisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristöjen parissa. Teos on samalla taidehistorian professori Heikki Hangan juhlakirja hänen 60-vuotissyntymäpäivänään.
More Information
ISBN 978-952-5533-25-5
ISSN 0355-1938
Publisher Taidehistorian seura - Föreningen för konsthistoria
Series Taidehistoriallisia tutkimuksia - Konsthistoriska studier
Published (year) 2020
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Church History, Cultural Studies, Art History, Religious Studies
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies