Kriisit kristinuskon historiassa

€30.00
In stock
SKU
978-952-7455-00-5
Kriisit kristinuskon historiassa. Suomen kirkkohistorian seuran vuosikirja 111
Vast. toim. Petra Kuivala
Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska kyrkohistoriska samfundet
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2021
Turenki 2021, 288 s.
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuoden 2021 vuosikirja Kriisit kristinuskon historiassa tarkastelee uskonnon ja kriisitilanteiden yhtymäkohtia. Tutkimusartikkelit käsittelevät sekä uskonnollisia kriisejä että historian kriisiaikoja, jotka ovat heijastuneet kirkkoihin ja niiden jäseniin.

Luonnonmullistukset, onnettomuudet ja yhteiskunnallisten valtasuhteiden vaihtelut ovat muovanneet uskonnollista kokemusta, joka puolestaan on tarjonnut selitysmalleja kriisitilanteisiin. Uskonnolliset instituutiot, yhteisöt ja yksilöt ovat kokeneet myös sisäisiä kriisejä, joihin on haettu ratkaisuja esimerkiksi katumuksen ja parannuksenteon kautta sekä uusia toimintamalleja luomalla. Yhdistävä tekijä vuosikirjan artikkeleissa onkin kriisitilanteiden luoma jännite jatkuvuuden ja muutoksen rajapinnoilla.

Artikkelit: Outi Sihvonen, Persecution, Epidemic and Schism: Cyprian's Third Century Crisis; Kirsi Salonen & Reima Välimäki, Kriisi ja mahdollisuus: verkostoanalyysin näkökulma Bonifatius IX:n kuuriaan lännen suuressa skismassa; Ignacio Uría, Crisis and Renewal in the Cuban Catholic Church during the First American Occupation. The Role of Apostolic Delegate Placide Chapelle, 1898-1905; Auli Saarsalmi-Paalasmaa, Seventh-day Adventists' Earthquake Special and Alternative Perspectives on the 1906 San Francisco Earthquake; Irma Tapaninen, Totuuden etsijä - Algoth Untolan uskonnollinen epäily ja kirjailijuuden kriisi; Juha Koivulahti, Suuren tuntemattoman edessä - kriisituen tuleminen osaksi Suomen puolustusvoimien sotilaspapiston tehtävänkuvaa 1990-luvulla; Mikko Ketola, Jan Aartsin tapaus Helsingin katolisessa hiippakunnassa 2000-luvun alussa; Olli Saukko, Amerikkalaiset juutalaiset, Obaman perintö ja Yhdysvaltain presidentinvaalit Commentary-lehdessä 2015-2016.
More Information
ISBN 978-952-7455-00-5
ISSN 0356-0767
Publisher Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska kyrkohistoriska samfundet
Series Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja
Published (year) 2021
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish, english
Disciplines History, Church History, Theology, Religious Studies
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies