Krafterna som byggde Helsingfors 1945–2010

€25.00
In stock
SKU
978-952-222-592-4
Kervanto Nevanlinna, Anja
Krafterna som byggde Helsingfors 1945–2010. Helsingfors stads historia efter 1945
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kirjokansi 81
Riga 2014, 495 s.
I boken beskrivs anslående monument, moderna affärsbyggnader och förstäder, men också stadskulturen i Helsingfors, sega rivningstvister och framgångar för byggnadsskyddet. Texten omspänner mer än sex årtionden av efterkrigstida stadsbyggande i Helsingfors. När det gäller den byggda stadens och arkitekturens historia i Helsingfors står boken för den första helhetsbilden från 1940-talet till nutid. Förändringsprocesserna i den växande storstaden belyses med exempel på de maktfaktorer som varit utslagsgivande. Politikernas, samhällsvetarnas, stadsplanerarnas och arkitekternas visioner har ställts mot fastighetsägarnas, byggföretagens och investerarnas intressen, stadens invånare inte att förglömma. Det digra bildmaterialet ger en ny syn på stadsbilden i Helsingfors.
More Information
ISBN 978-952-222-592-4
ISSN 2323-7392
Publisher Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series Kirjokansi
Published (year) 2014
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Architecture, History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies