Kouluvalintapolitiikka perusopetuksessa

€27.00
In stock
SKU
952-5401-25-1
Seppänen, Piia
Kouluvalintapolitiikka perusopetuksessa. Suomalaiskaupunkien koulumarkkinat kansainvälisessä valossa
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 26
Turku 2006, 348 s.
Suomessa on 1990-luvun alkupuolella omaksuttu koulutuspoliittinen linjaus, jonka mukaan perheet voivat peruskouluissakin hakea lapselleen koulupaikkaa haluamaansa kouluun ja koulut taas valita oppilaitaan. Tässä teoksessa luodaan kokonaiskuvaa kouluvalintapolitiikan synnystä, käytöstä, sosiaalisista vaikutuksista ja kansainvälisistä yhteyksistä. Paikallisten ja elettyjen koulumarkkinoiden piirteitä tarkastellaan Suomessa 2000-luvun taitteessa yläkouluun siirtyvien kaupunkilaisoppilaiden kautta. Tutkimus pohjautuu laajoihin tilasto-, kysely- ja dokumenttiaineistoihin.
More Information
ISBN 952-5401-25-1
ISSN 1458-1094
Publisher Suomen Kasvatustieteellinen Seura
Series Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences
Published (year) 2006
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Education
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies