Koulutuksen politiikat

€34.00
In stock
SKU
978-952-7411-17-9
Koulutuksen politiikat. Kasvatussosiologian vuosikirja 3
Toim. Janne Varjo, Jaakko kauko ja Heikki Silvennoinen
Suomen kasvatustieteellinen seura
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 83
Jyväskylä 2021, 407 s.
Miten globaalit virtaukset ja kansainväliset järjestöt vaikuttavat koulutuspolitiikkaan? Merkitseekö opetuksen digitalisaatio vallan siirtymistä valtiolta ja kunnilta laitteiden ja ohjelmistojen kehittäjille? Voidaanko koulutuksessa pitää yllä valtakunnallisesti tasaista laatua, kun kunnat päättävät yhä itsenäisemmin opetuksen järjestämisestä? Miten yhteiskunnalliset eturyhmät saavat ideoitaan valtakunnalliseen koulutuspolitiikkaan? Kasvatussosiologian kolmas vuosikirja tarkastelee koulutuspolitiikkaa sekä teoreettisesti että empiirisesti. Teoreettisissa tarkasteluissa jäsennetään politiikan muotoilua toimijoineen ja pohditaan lähestymistapoja koulutuspolitiikan tutkimiseen. Empiiriset analyysit pureutuvat koulutuksen politiikkoihin mikrotasolta makrotasolle, paikallisesta globaaliin ja varhaiskasvatuksesta elinikäiseen oppimiseen.

Koulutuksen politiikat johdattaa koulutuspolitiikan tutkimukseen 2020-luvulla. Tarkasteltavien ilmiöiden moninaisuus antaa hyvän kuvan koulutuspolitiikan laajasta ymmärryksestä ja tutkimuskohteiden sekä -menetelmien monipuolisuudesta. Koulutuksen politiikat soveltuu kurssikirjaksi kasvatus- ja yhteiskuntatieteisiin. Se on myös sivistävä katsaus kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille sekä monipuolinen esitys aihepiiriin tutustuvalle tutkijalle tai koulutuspolitiikan kohteena olevalle elinikäiselle oppijalle.
More Information
ISBN 978-952-7411-17-9
ISSN 1458-1094
Publisher Suomen kasvatustieteellinen seura
Series Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences
Published (year) 2021
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Education
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies