Konsten att härska

€36.00
Out of stock
SKU
978-951-583-159-0
Tandefelt, Henrika
Konsten att härska. Gustaf III inför sina undersåtar
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 706
Jyväskylä 2008, 439 s.
När Gustaf III besteg tronen 1771 hade Sverige upplevt en tid av ständervälde och svag kungamakt. För att stärka sin maktposition utnyttjade Gustaf III en hel uppsättning symboler för att iscensätta sig själv som härskare. Ordnar, titlar och medaljer blev tecken på kunglig nåd och genom dem knöt han till sig inte bara lojala adelsmän utan också präster, borgare och bönder. I noggrant regisserade ceremonier och scener kunde han framstå i olika härskarroller, som vid instiftandet av Vasa hovrätt 1776, där han var den lagstiftande konungen. Genom kriget mot Ryssland 1788–1790 ville han vara de stora krigarkonungarnas like, en Gustav II Adolf eller Fredrik den store.
More Information
ISBN 978-951-583-159-0
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2008
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies