Kirkko yhteiskunnassa: suhteet ja rajapinnat

€26.00
In stock
SKU
978-951-693-437-5
Kirkko yhteiskunnassa: suhteet ja rajapinnat. Uskonnonvapauslaki 100 vuotta
Toim. Isto Peltomäki ja Veli-Matti Salminen
Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 303
Vaasa 2023, 249 s.
Tutkimusjulkaisu Kirkko yhteiskunnossa: suhteet jo rajapinnat tarttuu kirkon ja valtion suhteiden problematiikkaan Suomen ensimmäisen uskonnonvapauslain täyttäessä 100 vuotta. Tarkoituksena on päivittää käsitystä uskonnonvapauden juridisesta kehityksestä ja nykytilasta sekä uskonnon ja valtion välisten suhteiden järjestämisen tavoista. Lainsäädännön lisäksi käsittelyssä ovat arvokysymykset ja erilaiset yhteiskunnalliset instituutiot sekä poliittinen vaikuttaminen.

Kirjan taustalla on Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen tutkimushanke, jonka kehystävänä näkökulmana on kirkko uskonnollisena toimijana yhteiskunnassa. Kun kulttuurikristillisyys on murtumassa eikä luterilaisuus enää hahmotu "kansalaisuskonnoksi", on kirkon asemoituminen suomalaisessa yhteiskunnassa kääntymässä valtakulttuurista poikkeavaksi. Toisaalta kirkko ja uskonnot yleisemminkin ovat muokanneet suomalaista yhteiskuntaa tavoilla, joiden uskonnollista lähtökohtaa ei aina edes tunnisteta. Minkälainen rooli ja paikka kirkolla on aidosti moninaisessa yhteiskunnassa?

Vertaisarvioiduissa artikkeleissa käsitellään uskonnon ja valtion suhteiden järjestämistä lainsäädännön, uskonnollisten vähemmistöjen sekä yhteiskunnan pluraIisoitumisen näkökulmista ja sijoitetaan Suomen tilanne kansainväliseen vertailuun. Lisäksi tarkastellaan yhteiskunnallisessa kontekstissa kirkon kannalta keskeisiä muutoksessa olevia toimintamuotoja: avioliittoa, hautaustoimea sekä katsomusaineiden opetusta. Lopuksi luodaan katsaus poliittiseen teologiaan ja kirkkoon yhteiskunnallisena ja poliittisena toimijana.
More Information
ISBN 978-951-693-437-5
ISSN 0356-9349
Publisher Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura
Series Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja
Published (year) 2023
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Church History, Law, Political Science, Theology, Religious Studies, History of Society
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies