Kielten ja kirjallisuuksien mosaiikki

€35.00
In stock
SKU
978-951-858-132-4
Kielten ja kirjallisuuksien mosaiikki. Näkökulmina valta, periferia ja arki
Toim. Arja Nurmi, Saija Isomaa ja Päivi Pahta
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Turenki 2019, 338 s.
Kielten ja kirjallisuuksien mosaiikki tarkastelee kielten, kirjallisuuksien ja kulttuurien moninaisuutta niin nykyhetkessä kuin historiassa. Se tuo yhteen kolme tieteenalaa – kielentutkimuksen, kirjallisuudentutkimuksen ja käännöstieteen – ja lähestyy monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta erityisesti vallan, arjen vuorovaikutustilanteiden ja periferian käsitteen näkökulmista. Kokoelman artikkelit selvittävät, miten valtasuhteet vaikuttavat kielten ja kirjallisuuksien keskinäisiin suhteisiin, näkyvyyteen ja arvostukseen. Esiin nousevat arkipäivän kielellisten valintojen moninaiset kytkökset identiteettiin, kulloiseenkin kielipolitiikkaan sekä muihin vallan verkostoihin.
More Information
ISBN 978-951-858-132-4
ISSN 0562-6129
Publisher Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series Tietolipas
Published (year) 2019
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Linguistics, Literary Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies