Kielenoppija tänään

€5.00
In stock
SKU
951-9388-52-4
Kielenoppija tänään = Language Learners of Today
Toim. Päivi Pietilä, Pekka Lintunen & Heini-Marja Järvinen
Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA
AFinLA:n vuosikirja 2006. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja 64
Jyväskylä 2006, 396 s.
Tämän vuosikirjan artikkelit pohjautuvat Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn symposiumissa marraskuussa 2005 pidettyihin esitelmiin. Esitelmät on ryhmitelty seuraavasti: plenaariesitelmät, kielitaidon arviointi ja kielitietoisuus, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt, monikulttuurisuus ja kaksikielinen opetus sekä kirjoitettu kieli. Artikkelit heijastavat kielenoppimisen tutkimuksen monimuotoisuutta niin tutkimusaiheiden kuin metodologiankin kannalta katsoen. Erilaisten kielenoppijoiden ominaispiirteiden huomioon ottaminen on tullut entistä tärkeämmäksi myös opetuksessa.
More Information
ISBN 951-9388-52-4
ISSN 0781-0318
Publisher Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA
Series AFinLA:n vuosikirja
Published (year) 2006
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages multilingual
Disciplines Linguistics
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies