Kenen oppimisesta onkaan kyse?

€10.00
In stock
SKU
978-952-7167-84-7
Vanhanen, Sari
Kenen oppimisesta onkaan kyse? AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla
Siirtolaisuusinstituutti
Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 31
Turku 2020, 66 s.
Vuosina 2017–2020 toteutetussa AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla -hankkeessa, jota on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto, on haettu käytännönläheisiä vastauksia moninaistuvan yhteiskunnan ja työelämän ajankohtaisiin kysymyksiin. Hankkeessa on kehitetty erilaisia oppimiseen, opetukseen ja ohjaukseen liittyviä työskentelymuotoja, jotka nopeuttavat maahan muuttaneiden siirtymistä kielikoulutuksesta muihin koulutuksiin ja työelämään sekä yrittäjiksi. Tätä on edistetty kehittämällä uusia, entistä työelämälähtöisempiä kielikoulutuksen toteutustapoja sekä digitaalisen ohjauksen, muun ohjauksen ja tukitoiminnan malleja. Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet vasta maahan tulleet eri-ikäiset maahanmuuttajat, jotka ovat saaneet pysyvän tai määräaikaisen oleskeluluvan. Toinen kohderyhmä on ollut maahanmuuttajatyössä mukana olevien koulutusorganisaatioiden henkilöstö.

Tutkimus ja arviointi on ollut yksi keskeinen osa AboaNova-hanketta. Tässä tutkimus- ja arviointiosuuden loppuraportissa kuvaillaan hankkeen taustaa ja toimintaympäristöä sekä alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä. Teoreettisesti tarkastellaan kielen, kielitaidon, kielitietoisuuden ja monikielisyyden merkityksiä. Toisena teemana käsitellään aikuisten oppimista työelämäläheisenä ja työn kautta tapahtuvana oppimisena. Analyysi pohjautuu hankkeen loppuvaiheessa koottuun ja käytännön toteutusta arvioivaan hanketoimijoiden yhteiseen keskusteluun sekä hankkeessa mukana olleelle henkilöstölle suunnattuun kyselyyn.
More Information
ISBN 978-952-7167-84-7
ISSN 2343-3507
Publisher Siirtolaisuusinstituutti
Series Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja
Published (year) 2020
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Education, Migration, Immigration, Demography, Minorities
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies