Kausimuutto ja pendelöinti matkailualalla Lapissa ja Koillismaalla

€20.00
In stock
SKU
978-952-7399-27-9
Paksuniemi, Merja & Heikkilä, Elli
Kausimuutto ja pendelöinti matkailualalla Lapissa ja Koillismaalla
Siirtolaisuusinstituutti
Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 46
Turku 2022, 73 s.
Työmarkkinoiden toimivuuden keskeinen tekijä on osaavan työvoiman saatavuus ja sen rekrytointi. Pula osaavasta työvoimasta korostuu etenkin sesonkiluonteisilla aloilla, joita matkailuala edustaa: työntekijöitä voi olla hankala saada tarpeeksi sesonkiajoiksi töihin. Kausimuutto ja pendelöinti ovat eräs ratkaisu helpottamaan kausiluonteisen työvoiman saatavuutta.

Tutkimuksessa tarkastellaan kausimuuton ja pendelöinnin merkitystä matkailualalla ja erityistarkastelussa ovat Lappi ja Koillismaa. Näiden alueiden matkailualan yrittäjiltä on tiedusteltu, mikä rooli kausimuutolla ja pendelöinnillä on turvaamaan työvoiman saatavuus ja mistä he tätä työvoimaa saavat. Lisäksi on tarkasteltu, miten kunta voisi avustaa yrityksiä lisäämään joustavaa työvoimaa, ts. kausimuuttajia ja pendelöijiä kasvavalle matkailualalle. Myös COVID-19-pandemian vaikutuksia Lapin ja Koillismaan matkailualalle valotetaan tässä tutkimuksessa.
More Information
ISBN 978-952-7399-27-9
ISSN 2343-3507
Publisher Siirtolaisuusinstituutti
Sarja Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja
Published (year) 2022
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Immigration
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies