Katuympäristön suunnitteluopas

€44.00
In stock
SKU
952-9710-04-6
Junttila, Ulla-Kirsti & Koivistoinen, Mikko
Katuympäristön suunnitteluopas
Suomen kuntatekniikan yhdistys & Viherympäristöliitto
Suomen kuntatekniikan yhdistys. Julkaisu 21
Jyväskylä 2002, 171 s.
Teos on tarkoitettu kaikille ympäristösuunnittelijoille, -rakentajille ja alan opiskelijoille avuksi käytännön työhön paremman kaupunkiympäristön luomiseksi. Teoksen tavoitteena on tuoda esille merkittävimpien ympäristön osatekijöiden, kadunkalusteiden, kadun päällysteiden ja katuistutusten esteettistä suunnittelua ja rakentamista koskevia yleisiä periaatteita sekä yksityiskohtaista materiaali- ja mitoitustietoa. Lisäksi teoksessa tuodaan esille ympäristön toteutussuunnittelua edeltäviä hallintotoimia ja suunnitteluvaiheita, jotka vaikuttavat ympäristösuunnitteluun.
More Information
ISBN 952-9710-04-6
ISSN 1238-5042
Publisher Suomen kuntatekniikan yhdistys
Series Suomen kuntatekniikan yhdistys. Julkaisu
Published (year) 2002
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Municipal Engineering
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies