Kasvatushistoria nyt

€23.50
In stock
SKU
952-5401-13-8
Kasvatushistoria nyt. Makro- ja mikrotutkimuksesta marginaalisuuden sukupuolen ja tilan analyysiin
Toim. Minna Vuorio-Lehti ja Marjo Nieminen
Suomen kasvatustieteellinen seura
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 14
Turku 2003, 291 s.
Tässä antologiassa yksitoista kasvatushistoriaan perehtynyttä tutkijaa johdattelee lukijan kasvatushistorian uusimpien tutkimuskysymysten, analyysitapojen ja lähteiden äärelle. Kirjan johtoajatuksena on esitellä, miten moninaisista näkökulmista ja erilaisilta tarkastelutasoilta kasvatushistoriaa voidaan lähestyä. Erityisesti kiinnostuksen kohteena on, miten historiatieteen erilaiset metodologiset virtaukset näkyvät tämänpäivän kasvatushistorian tutkimuksessa.

Kirja tarjoaa uuden ja tuoreen lähestymistavan, sillä kasvatushistorian antologiat on perinteisesti koottu jonkin sisällöllisen teeman ympärille, jolloin metodeihin ja metodologiaan liittyneet pohdinnat ovat jääneet vähemmälle huomiolle.
More Information
ISBN 952-5401-13-8
ISSN 1458-1094
Publisher Suomen kasvatustieteellinen seura
Series Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences
Published (year) 2003
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines History, Education
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies