Kansainvälisen kaupan liikesopimus ja remburssi

€62.00
In stock
Only 1 left
SKU
951-855-261-4
Lehtinen, Tuomas
Kansainvälisen kaupan liikesopimus ja remburssi
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja 276
Vammala 2006, XXV + 403 s.
Teoksessa tarkasteltavia asioita ovat mm. kansainvälisen kaupan liikesopimus, yritysmarkkinat, sopimusverkot, sopimuksen sitovuuden periaate ja liikesopimuksiin liittyvät tapaoikeudelliset kysymykset. Teoksessa vastataan liikesopimuksiin liittyviin erikoiskysymyksiin perinteisin lainopillisin instrumentein. Siinä esitetään kriittinen näkökulma sosiaalisen siviilioikeuden kohtuullisuus- ja heikomman suoja -periaatteisiin ja osoitetaan näiden periaatteiden soveltumattomuus liikesopimussuhteisiin ja sopimusverkkoihin. Tämän lisäksi arvioitavina ovat liikesopimuksiin liittyvät merkittävät kysymykset vilpittömästä mielestä ja lojaalisuudesta.
More Information
ISBN 951-855-261-4
ISSN 0356-7206
Publisher Suomalainen Lakimiesyhdistys
Series Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja
Published (year) 2006
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages finnish
Disciplines Law
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies