Kahden muusan palveluksessa

€8.00
In stock
SKU
952-99637-0-X
Kahden muusan palveluksessa. Historiallisen sosiologian lähtökohdat ja lähestymistavat
Toim. Marja Andersson, Anu-Hanna Anttila & Pekka Rantanen
Turun Historiallinen Yhdistys
Historia mirabilis 4
Vaajakoski 2005, 274 s.
Yhdeksän historiantutkijaa pureutuu kirjassa siihen, miten historiantutkimuksen ja sosiologian osin ristiriitaisia vaatimuksia voi sovittaa yhteen käytännön tutkimustyössä. Kirjassa esitellään muun muassa alan tutkimusten suhdetta sosiologiseen teoriankäyttöön, historiallisiin narratiiveihin, selittämiseen ja tulkitsemiseen sekä makrotason vertailujen tai tapaustutkimusten hyödyntämiseen. Artikkelikokoelma esittelee lähtökohtia ja lähestymistapoja, jotka tuovat esiin yleisimpiä näkökulmia historiallisen sosiologian nykyhetkeen ja taustoihin.
More Information
ISBN 952-99637-0-X
ISSN 1795-0759
Publisher Turun Historiallinen Yhdistys
Series Historia mirabilis
Published (year) 2005
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines History, Sosiology
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies