Johdatus uuden valtakunnan kieleen

€12.00
In stock
SKU
951-96842-5-5
Toivari-Viitala, Jaana
Johdatus uuden valtakunnan kieleen
Suomen Egyptologinen Seura
Suomen Egyptologisen Seuran julkaisuja
s.l. 2006, 124 s.
Egyptin uuden valtakunnan aikana tapahtui kielessä huomattava rakenteellinen muutos. Klassinen kieli säilytti asemansa joidenkin kirjallisten ja uskonnollisten tekstien kielenä, mutta asiatekstit samoin kuin monet kirjalliset tekstit laaditaan uuden valtakunnan kielellä. Uuden valtakunnan kielessä itsenäiset elementit, joilla on lauseissa omat määrätyt paikkansa, kertovat nyt mitkä kielioppimuodot kulloinkin ovat kyseessä. Lauseopista muodostuu näin entistäkin keskeisempi avain kielen hahmottamiseen. Uuden valtakunnan kieli edustaakin tärkeää vaihetta siinä kehityksessä, joka demoottisen kielen kautta johta koptin kieleen.
More Information
ISBN 951-96842-5-5
Publisher Suomen Egyptologinen Seura - Egyptologiska Sällskapet i Finland
Series SEGS erillisjulkaisuja
Published (year) 2006
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages multilingual
Disciplines Linguistics
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies