Jacob Tengström

€15.00
In stock
SKU
978-951-583-255-9
Björkstrand, Gustav
Jacob Tengström. Universitetsman, kyrkoledare och nationsbyggare
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 772
Helsingfors 2012, 558 s.
Den mångsidige professorn och ärkebiskopen Jacob Tengström (1755–1832) har satt spår inom en mängd olika områden som aktiv universitetsledare, som kyrko- och skolreformator och som initiativrik nationsbyggare. Till hans förtjänster hör också att han var barnlitteraturens och kyrkohistorieskrivningens fader i Finland. Jacob Tengström var en outtröttlig visionär och han var också beredd att arbeta målmedvetet för att driva igenom sina många betänkanden, promemorior och förslag. Hans kontakter till samtidens ledande kretsar och personligheter i Finland, Sverige och Ryssland gjorde honom inflytelserik. Samtidigt fick han utstå kritik, inte minst för sitt agerande under och efter 1808‒09 års krig då han tidigt inledde ett samarbete med kejsar Alexander I.
More Information
ISBN 978-951-583-255-9
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2012
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Biographical Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies