Itämeren itälaidalla

€10.00
In stock
SKU
952-9888-27-9
Itämeren itälaidalla. Näkökulmia identiteetin ja yhteistyön historiaan
Toim. Kari Alenius, Anita Honkala & Sinikka Wunsch
Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys
Studia Historica Septentrionalia 48
Jyväskylä 2006, 206 s.
Oulun yliopistossa joulukuussa 2005 järjestetyn tutkijaseminaarin tutkimusaiheet jakaantuvat neljään alakokonaisuuteen. Yhden ryhmän aiheiden painopiste on Suomen ja Baltian maiden kulttuuripiirteiden ja identiteetin tutkimisessa. Toinen painopistealue liittyy Suomen ja Baltian maiden keskinäiseen yhteistyöhön ja alueen sisäiset rajat ylittäviin ammatillisiin kysymyksiin. Kolmas aihealue ovat sotilaalliseen historiaan liittyvät aiheet. Neljäs ryhmä koostuu koko tutkimuskenttää ja kaikkia näkökulmia läpileikkaavista historiografisista ja tutkimuksen nykytilaa luotaavista artikkeleista.
More Information
ISBN 952-9888-27-9
ISSN 0356-8199
Publisher Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys
Series Studia Historica Septentrionalia
Published (year) 2006
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages multilingual
Disciplines History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies