Ihmisiä metsässä

€30.00
In stock
SKU
978-951-9451-15-2
Hankonen, Ilona
Ihmisiä metsässä. Luonto kulttuuriympäristökysymyksenä
Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura
Kultaneito XXII
Turku 2021, 284 s.
Luonnonympäristöt ovat jääneet paitsioon ympäristön kulttuurisista arvoista käydyissä keskusteluissa. Tämä on seurausta ontologisella tasolla tapahtuvasta ”luonnon” ja ”kulttuurin” erottamisesta, josta seuraa, että luonnonympäristöjä ei pidetä kulttuuriympäristöinä, vaikka ne ovat monenlaisten kulttuuristen merkityksenantojen ja käytäntöjen kohteina. Tämä tutkimus testaa uudenlaisia näkökulmia aiheen tarkastelussa. Tutkimus lähestyy luonnon kulttuurisia arvoja ihmisten ja lukuisten ei-inhimillisten toimijoiden yhdessä tuottamina.
More Information
ISBN 978-951-9451-15-2
ISSN 1239-3843
Publisher Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura
Series Kultaneito
Published (year) 2021
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Cultural Studies, Nature
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies