Ihminen, uskonto ja luonnontieteet

€20.00
Out of stock
SKU
978-952-9791-91-0
Ihminen, uskonto ja luonnontieteet. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran symposiumissa marraskuussa 2012 pidetyt esitelmät
Toim. Joona Salminen
Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 277
Vantaa 2013, 144 s.
Ihmiselle on ominaista antaa ympäröivälle todellisuudelle merkityksiä. Sekä uskonnot että tieteellinen tutkimus tarjoavat ihmistä kiinnostaville asioille ja ilmiöille selityksiä, jotka toisinaan ovat joutuneet konfliktiin keskenään. Esimerkiksi maakeskeisestä maailmankuvasta luopuminen ja ihmiskeskeisen evoluutioajattelun synty ovat haastaneet ihmistä arvioimaan paitsi tieteellistä tietoa, myös uskonnollisia käsityksiään uudessa valossa. Uskonnon ja luonnontieteiden välinen suhde voidaan yhtäältä hahmottaa keskittymällä esimerkiksi kristittyjen ja muslimien asenteisiin tieteellistä tutkimusta kohtaan. Toisaalta uskonnot ja ihminen itsessään voidaan nähdä tutkimuksen kohteena. Tällöin kiinnitetään huomiota esimerkiksi siihen, millaiset uskomukset ovat ihmiselle luontevia tai miten ihminen eroaa eläimestä.
More Information
ISBN 978-952-9791-91-0
ISSN 0356-9349
Publisher Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura
Series Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja
Published (year) 2013
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Theology, Science and Scholarship
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies