I fänrikarnas, martallarnas och dixietigrarnas land

€38.00
Out of stock
SKU
978-951-583-225-2
Klinkmann, Sven-Erik
I fänrikarnas, martallarnas och dixietigrarnas land. En resa genom det svenska i Finland
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 754
Helsingfors 2011, 382 s.
I sin studie ger Sven-Erik Klinkmann en mångfacetterad bild av svenskan i Finland under de senaste 200 åren som en serie nyorienteringar, omförhandlingar och tvära kast, där det svenska ständigt speglats i det finska och det finska i det svenska. Klinkmann använder ett forskningsmaterial som omfattar allt från olika populärkulturella yttringar – bland annat populärmusik, turism och Mumindalsreferenser – till hur Runebergs och Topelius ikoniska framställningar av det finska folket, landskapet och nationen präglat synen på hur vi ser på de båda nationalspråken. Han visar hur metaforer, bilder och stereotyper uppkommit och framför allt hur dessa präglat och styrt alla försök att tolka och tala om fenomenet det svenska i Finland.
More Information
ISBN 978-951-583-225-2
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2011
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Minorities
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies