Hyvää verkko-opetusta etsimässä

€24.00
In stock
SKU
952-5401-14-6
Nevgi, Anne & Tirri, Kirsi
Hyvää verkko-opetusta etsimässä. Oppimista edistävät ja estävät tekijät verkko-oppimisympäristöissä – opiskelijoiden kokemukset ja opettajien arviot
Suomen kasvatustieteellinen seura
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 15
Turku 2003, 222 s.
Millaista on hyvä opetus verkossa?
Millainen on hyvä verkko-opettaia?
Millaisia taitoja ja ominaisuuksia opiskelijalla tulisi olla, jotta hän voisi opiskella menestyksellisesti verkko-oppimisympäristössä?
Miten yhdistää verkko-opiskelu omaan elämäntilanteeseen?

Tässä tutkimuksessa raportoidaan opiskeliioiden ja opettajien kokemuksia siitä, mikä edistää tai estää oppimista verkkokurssilla. Tutkimusaineisto on kerätty Helsingin yliopiston avoimen yliopiston (HEVI) ja Apajan internet-palvelun opiskelijoilta ja opettajilta. Tulosten mukaan verkko-opiskelu on pääsääntöisesti oppimista edistävää. Hyvän verkko-opettajan ominaisuudet ovat samankaltaisia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa tunnistetut hyvän opettajan ominaisuudet.

Verkko-opiskelussa opettajan asiantuntemus, kommunikointikyvyt ja palautteen anto edistävät opiskelijan oppimista. Hyvä verkko-opiskelija puolestaan on aktiivinen, itsenäinen ja kurssiin sitoutunut. Hyvä verkkokurssi on selkeä, vuorovaikutteinen ja monipuolinen. Hyvä opetus verkossa edellyttää opettajan pedagogista ajattelua, jossa tekniikka on hyvä renki, mutta huono isäntä.
More Information
ISBN 952-5401-14-6
ISSN 1458-1094
Publisher Suomen kasvatustieteellinen seura
Series Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences
Published (year) 2003
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Education
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies