Högtärade Maestro! Högtärade Herr Baron!

€40.00
In stock
SKU
978-951-583-200-9
Högtärade Maestro! Högtärade Herr Baron! Korrespondensen mellan Axel Carpelan och Jean Sibelius 1900–1919
Utgivare Fabian Dahlström
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 737
Borgå 2010, 549 s.
Efter Axel Carpelans död 1919 antecknade Jean Sibelius i sin dagbok: "För hvem skall jag numera komponera?" Brevväxlingen mellan kompositören och hans inspiratör inleddes nitton år tidigare och utvecklades till en nära vänskap. Korrespondensen har hittills endast belysts av olika citat och utdrag, men utges nu i sin helhet. Breven ger en gripande och personlig bild av båda parter. Mot Sibelius knappa, skissartade stil står Carpelands vidlyftiga resonemang om allt från vardagliga händelser till politik, litteratur och religion.
More Information
ISBN 978-951-583-200-9
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2010
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Biographical Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies