Historiska och litteraturhistoriska studier 97

€26.00
In stock
SKU
978-951-583-571-0
Historiska och litteraturhistoriska studier 97
Red. Anna Biström och Johanna Wassholm
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 866
Helsingfors 2022, 294 s.
Natur/onatur är temat för HLS 97. I artiklar, essäer och översikter studeras verk av Gurli Lindén, Monika Fagerholm, Lars Englund, Solveig von Schoultz och finländska modernister – samt Arthur Thesleffs liv. Bidragen innehåller analys och reflexion – kring hav, ljus, passion och frihet, ekofeminism, antropocen och grym natur. Perspektiv ges på klimatanpassning i 1700–1800-talets Åbo samt på idéer om livets historia i tidningspress 1809–1859.
More Information
ISBN 978-951-583-571-0
ISSN 0073-2702
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2022
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines History, Literary Research, Nature
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies