Historiska och litteraturhistoriska studier 87

€28.00
Out of stock
SKU
978-951-583-252-8
Historiska och litteraturhistoriska studier 87
Red. av Fredrik Hertzberg & Jennica Thylin-Klaus
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 769
Helsingfors 2012, 286 s.
Artiklar: Anna-Maria Åström, Urbanitet och bikulturalitet bland svenskarna i Finland; Carl-Thomas von Christierson, Min allrakäraste lilla flicka. Carl Wilhelm von Christiersons brev till dottern Ulrica Charlotta; Christopher Ridgewell, Alexander Magnus de la Garde; Christoffer Sundman, "Hellre i sällskap med Shakespeare och Sciller, än i släptåg efter Jolin". När Nya Teaterhusets bolagsdirektörer blev teaterdirektörer 1861‒1863; Maarit Mannila, Carl Gustaf Estlander och hans familj i skärgården; Maria Vainio-Kurtakko, En episod ur ett äktenskap. Friherrerinnan Hulda von Borns självbiografiska text "En nutids lögn" sedd i en privat, litterär och samhällelig kontext; Gunnar Ternhag, Otto Andersson och den svenska spelmansrörelsen; Fabian Dahlström, Otto Andersson och Jean Sibelius; Jan Dlask, Tikkanen-Kihlman-debatten. En bourdieusk analys av paradoxen i att revoltera inifrån.
More Information
ISBN 978-951-583-252-8
ISSN 0073-2702 (HLS), ISSN 0039-6842 (SLS skrf.)
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2012
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines History, Literary Research, Music
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies