Historiska och litteraturhistoriska studier 86

€28.00
In stock
SKU
978-951-583-229-0
Historiska och litteraturhistoriska studier 86
Red. av Stefan Nygård & Julia Tidigs
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 756
Ekenäs 2011, 187 s.
Artiklar: Marja Jalava, Konsten att göra sin stämma hörd i den europeiska lärda republiken. J. V. Snellman i triangeln mellan Finland, Tyskland och Sverige i början av 1840-talet; Narve Fulsås, Ibsen, Europa og det moderne gjennombrotet i nordisk litteratur; Stefan Nygård, Kulturradikal internationalism som nationell strategi; Maria Vainio-Kurtakko, "Vi äro af samma karonka". Albert Edelfelt, K. A. Tavaststjerna och åttitalismen; Clas Zilliacus, Poesi som polemik. Elmer Diktonius tolkningsantologi Ungt hav (1923); Johan Strang, Den perifera eklekticismens gränser och potential. Den logiska empirismen i Norden 1930–1970; Trygve Söderling, En annan värld – här hemma. Det internationella som alternativ i tidskrifterna Arena och FBT; Pirkko Nuolijärvi, Svenskan och finskan i Finland ur ett globalt och lokalt perspektiv. Föredrag vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2011.
More Information
ISBN 978-951-583-229-0
ISSN 0073-2702 (HLS); ISSN 0039-6842 (SLS skrift.)
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2011
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages multilingual
Disciplines History, Literary Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies