Historisk Tidskrift för Finland 2021:1

€15.00
In stock
SKU
15-HTF-106:1
Historisk Tidskrift för Finland 2021:1
Huvudred. Jennica Thylin-Klaus
Historiska föreningen
Vasa 2021, 208 s.
Historisk Tidskrift för Finland 2021:1 innehåller bland annat artikel:Charlotte Cederbom, Målsmanskapets medeltida ursprung och betydelse för kvinnans rättskapacitet; Marko Lamberg & Ann-Catrin Östman, Rijfsfinskan och utanförskapets börda. Främlingskap och språkskillnader i trolldomsprocesserna i Jakobstad 1653-1713; Fredrik Eriksson, Nation, folk och ras. Språkstriden i svensk militärattachérapportering under mellankrigstiden; Riku Kauhanen & Olli Kleemola, På Amos Andersons marker. Bergsrådet och jordanskaffningslagen.
More Information
ISSN 0046-7596
Publisher Historiska föreningen
Series Historisk Tidskrift för Finland (HTF)
Published (year) 2021
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies