Historisk Tidskrift för Finland 2019:2

€15.00
In stock
SKU
15-HTF-104:2
Historisk Tidskrift för Finland 2019:2
Red. Jennica Thylin-Klaus
Historiska föreningen
Historisk Tidskrift för Finland (HTF) 2019:2
Vasa 2019, 130-287 s.
Historisk Tidskrift för Finland 2019:2 innehåller bland annat artikel: Tuula Hockman, Kungarna, arsitokratin och franciskanerna. Franciskankonventens ekonomi i Åbo stift; Niklas Rapo, Skapanet av den segregerade staden i de förindustriella Björneborg och Vasa; Marjatta Rahikainen, Urbana värdshus som offentliga rum och servicemarknader. Kvinnliga småföretagare och den nya borgerliga staden I det tidiga 1800-talets Finland; Kirsi Vainio-Korhonen, Lekmäns skriftliga och rättsliga kunnande i början av 1800-talet. Rannsakningsfångar som skrivare av besvärs- och nådeansökningar i Åbo slottshäkte 1838-1850.
More Information
ISSN 0046-7596
Publisher Historiska föreningen
Series Historisk Tidskrift för Finland (HTF)
Published (year) 2019
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies