Historisk Tidskrift för Finland 2014:4

€12.00
In stock
SKU
15-HTF-99:4
Historisk Tidskrift för Finland 2014:4. 1914
Ansvarig red. Lars-Folke Landgrén
Historiska föreningen
Vasa 2014, 141 s.
Artiklar: Annette Forsén, Den tyska vicekonsuln Albert Goldbeck-Löwe och krigsutbrottet i Finland 1914; Stefan Nygård, De intellektuella och 1914; Peter Stadius, Trekungamötet i Malmö 1914. Mot en ny nordisk retorik i skuggan av världskriget; Henrik Meinander, Tre drivkrafter. Om finlandssvenska samtidskänslor och framtidshorisonter 1914; Lars-Folke Landgrén, I skuggan av förryskning och världskrig ‒ en översikt av det svenskspråkiga pressfältet i Finland 1905‒1914.
More Information
ISSN 0046-7596
Publisher Historiska föreningen
Series Historisk Tidskrift för Finland (HTF)
Published (year) 2014
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies