Historisk Tidskrift för Finland 2014:3

€12.00
In stock
SKU
15-HTF-99:3
Historisk Tidskrift för Finland 2014:3
Ansvarig red. Lars-Folke Landgén
Historiska föreningen
Vasa 2014, 98 s.
Innehåller artiklar: Ülle Tarkiainen, De svenska jordrevisionerna i Estland och Livland före den stora reduktionen; Liisa Byckling, Finska kriget 1808‒1809 i rysk tolkning. Jakov Grots artiklar och översättningen till ryska av J. L. Runebergs dikt "Kulneff".
More Information
ISSN 0046-7596
Publisher Historiska föreningen
Series Historisk Tidskrift för Finland (HTF)
Published (year) 2014
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies