Historiallisen ajattelun historia

€27.00
In stock
SKU
978-952-222-392-0
Heikkinen, Antero
Historiallisen ajattelun historia
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kirjokansi 1
Vantaa 2013, 310 s.
Historiallisella ajattelulla on aina ollut tärkeä asema eurooppalaisessa kulttuurissa. Aikakausien saatossa menneitä tapahtumia ja ilmiöitä on tulkittu hyvin eri tavoin ‒ historia on näyttäytynyt kunkin ajan omassa kuvastimessa. Teos luo kokonaiskuvaa siitä, miten menneisyyttä on kuvattu Euroopassa eri aikoina. Aihepiiriä lähestytään esimerkkien valossa, mutta myös luomalla kokonaiskuvaa historiallisen ajattelun luonteesta eri aikakausina. Lisäksi teoksessa pohditaan, mitkä seikat ovat vaikuttaneet ihmisten historiakuvan muotoutumiseen.
More Information
ISBN 978-952-222-392-0
ISSN 2323-7392
Publisher Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series Kirjokansi
Published (year) 2013
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies