Helpompaa olla omien kanssa?

€1.00
In stock
SKU
978-952-7167-49-6
Turjanmaa, Elina
Helpompaa olla omien kanssa?. Maahanmuuttajanuorten ja suomalaistaustaisten nuorten väliset kaverisuhteet Turussa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa
Siirtolaisuusinstituutti
Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 21
Turku 2017, 92 s.
Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia suomalaistaustaisten ja maahanmuuttotaustaisten nuorten kaveripiirit ovat Turussa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa. Lisäksi nuorilta kysyttiin muun muassa, missä nuoret ovat tutustuneet eri taustaisiin kavereihinsa, miten nuoret viettävät vapaa-aikaansa sekä millainen ohjattu vapaa-ajantoiminta voisi edistää suomalaistaustaisten ja maahanmuuttotaustaisten nuorten kohtaamisia. Tutkimukseen osallistuneet nuoret ovat 13–18-vuotiaita, enimmäkseen yläkouluikäisiä nuoria. Tutkimus perustuu nuorilta kerättyyn kyselyaineistoon (N=307) ja haastatteluaineistoon (N=20).

Tutkimuksessa nuorten kaverisuhteita ja vapaa-ajanviettoa tarkastellaan erikseen suomalaistaustaisten, maahanmuuttajanuorten, toisen sukupolven nuorten (Suomessa syntyneet nuoret), yksintulleiden nuorten ja monikulttuuristen nuorten (toinen vanhempi syntynyt Suomessa, toinen ulkomailla) osalta.

Tutkimus on toteutettu osana Sata omenapuuta -hanketta. Hanke tukee erityisesti pakolaistaustaisten nuorten kuntiin kotoutumista ja osallisuutta
More Information
ISBN 978-952-7167-49-6
ISSN 2343-3507
Publisher Siirtolaisuusinstituutti
Series Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja
Published (year) 2017
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Immigration, Demography, Minorities
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies