GIS-pohjainen toimintamalli henkilöautoliikenteen tuottaman CO²-päästön arviointiin

€8.00
In stock
SKU
978-952-62-0303-4
Määttä-Juntunen, Heidi & Pöllänen, Janne & Rusanen, Jarmo
GIS-pohjainen toimintamalli henkilöautoliikenteen tuottaman CO²-päästön arviointiin. "Ilmastoystävällinen kaavoitus (ILKA)" -hankkeen loppuraportti
Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura. Oulun yliopiston maantieteen laitos
Nordia-tiedonantoja 2013:2
Oulu 2013, 44 s.
Ilmastoystävällinen kaavoitus -hankkeessa kehitettiin paikkatietopohjaista toimintamallia henkilöautoliikenteen tuottaman hiilidioksidipäästön arviointiin eri kaavoitustilanteissa. Arviointityökalussa sovelletaan ArcGIS-paikkatieto-ohjelmiston olemassa olevia työkaluja, ja sen kehittäminen tehtiin kahden kaavoituksen tapausesimerkin kautta. Asemakaavatason esimerkkinä käytettiin Oulun Hiukkavaaran asuinaluetta ja yleiskaavatason tapausesimerkkinä tarkasteltiin uuden asuinalueen sijoittamisen päästövaikutuksia. Hankkeessa tehtyjen tarkasteluiden perusteella ilmastoystävällinen kaavoitus on yhdyskuntarakennetta tiivistävä sekä liikenteen sujuvuutta painottava.
More Information
ISBN 978-952-62-0303-4
ISSN 1238-2078
Publisher Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura
Series Nordia-tiedonantoja
Published (year) 2013
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Geography
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies